Jdi na obsah Jdi na menu
 


mam to z slovenske stranky ale da se to precist Misie

1. Crash Site
Vaša loď havarovala. Preberáte sa otrasený a zranený. Nacvičte si pohyb a vydajte sa cestou dole, pomedzi skaly. Keď dojdete k padnutému stromu, tak ho preskočte (medzerník). Ďalej prídete k skale, kde sa zohnite (C) a podlezte ju. Tam získate energiu, tak ju použite, aby ste si doplnili život. Cestou ďalej nájdete Bonesaw (Q). Pokračujte k rozbitej schránke. V animačke sa stretnete zoči-voči s prevážanou ženou, ktorá má v sebe vírus.

Po scénke máte v rukách Buldoga, tak ho použite na nepriateľov. Pokračujte s kolegom naľavo k bráne, no zastaví vás paľba z veže. Choďte napravo, cestou si poberte muníciu. Táto cesta vedie k veži. Vy však choďte najprv úplne napravo, hore lúkou na kopec a v rohu je medzi skalami prechod. Za ním nájdete Weapon Energy Core (WEC, na vylepšenie vašich zbraní). Potom sa vráťte a zájdite z tejto pravej strany k veži. Na nej máte druhé WEC. Na stene pri dele použite panel (E) a odstavíte tak delo. Vráťte sa za kolegom, ktorého však už dostali. Cestou zlikvidujte ďalších troch nepriateľov. Pri vraku lode sa vám objavia dva vaky munície. Pokračujte cez bránu.

Za bránou sa prebojúvajte cez nepriateľov hore kopcom až k tunelu medzi skalami. Ním budete pokračovať. No ešte kúsok pokračujte za skaly napravo. Na pravej strane bude pri skalách strom a pod ním krík. Za nimi je tretie WEC. Potom sa len vráťte a prejdite tunelom.


2. Forest
Keď vyjdete z tunela, tak sa kryte za skalami a postarajte sa o štyroch nepriateľov pri rieke. Získate od nich granátomet. Z čistinky pokračujte cez rieku. Budete prechádzať cez vrak lode, v ktorom si vezmite WEC. Za vrakom vás čakajú traja nepriatelia. Pokračujte ďalej, pri mini vodopádiku vyjdite na breh a postupujte k veži, ktorú vidíte v diaľke. Pod ňou, aj nad ňou sú nepriatelia. Môžete si pomôcť streľbou do stĺpu veže. Ak ho zničíte, veža spadne a zavalí nepriateľov. Vybehnite na kopec za vežou. Tam za skalami vyjdite po schodoch na malú plošinu. Prejdite po nej, za ňou cez tunel v skale a na plošine za tunelom aktivujte panel, ktorým otvoríte bránu na moste pod vami. Máte tu aj batohy s muníciou. Môžete pozoskakovať dole po skalách rovno k mostu, alebo sa vráťte dole z plošiny a prejdite k mostu, ale pozor cestou na míny (môžete ich rozstreliť).

Za mostom pokračujte krátkou cestou a dorazíte ku kopcu, na ktorom je komplex plošín s nepriateľmi. Postrieľajte vojakov na tej oproti vám. Choďte naľavo a tam vylezte na plošinu, kde je WEC. Pokračujte z plošiny poza skalu a pôjdete popod ďalšiu plošinu, na ktorej je tretia WEC. Aby ste ju získali zbehnite ďalej, vyjdite po schodoch a obíďte si skalu na plošinu s WECom (máte z nej výhľad na plošinu, kde ste vzali WEC č.2). Prebojujte sa cez pozície nepriateľov až nahor, na kopec, kde po schodoch zájdite k bráne do komplexu. Aktivujte panel pri bráne, čo ju otvorí a vstúpte.


3. Reservoir
Použite panel na otvorenie dverí pred vami a prejdite nimi. Pobite nepriateľov a vybehnite hore schodmi. Použite ďalší panel a vstúpte do miestnosti. Oproti si panelom môžete otvoriť ďalšie dvere, za ktorými je batoh s muníciou a Fragrifle (brokovnica). Vráťte sa do predošlej miestnosti a zlezte dole rebríkom. Dole zabite dvoch vojakov a panelom aktivujte gondolu. Vráťte sa naspäť hore rebríkom a do jaskyne napravo. Tam je už aktívny panel na kraji, takže ním privolajte plošinu. Hore, odkiaľ sa plošina pohne, po vás páli pár vojakov, tak sa ich zbavte. Nastúpte na plošinu a odvezte sa hore, kde si vezmite WEC. Panelom si otvorte dvere a prejdite nimi.

Použite panel a privolajte si výťah. Vyvezte sa ním hore, kde vás čaká munícia a jeden nepriateľ. Otvorte si dvere a za nimi zabite dvoch nepriateľov a prejdite na schody. Poniže vybehnú na most traja ďalší nepriatelia. Prejdite mostom a dverami, z ktorých vyšli. V chodbe zabite ďalších dvoch a vyjdite na ďalší most. Tam na vás vybehne hromada nepriateľov, tak si zacúvajte na schody, kde ste krytí a koste ich. Po prestrelke prejdite mostom. Z miestnosti za ním vedie dvoje schodov. Pri tých ďalej od vás je WEC. Oboje schody vedú k rebríku, ktorým vylezte na plošinu. Aktivujte ju panelom a odvezte sa. Keď zastane, tak sa kryte a zlikvidujte hromadu nepriateľov naokolo. Zídite z plošiny na schody. Len čo zbehnete prvým párom schodov, tak v rohu je rebrík, ktorým zlezte dole. Je v tme dosť nenápadný. Dole je tretie WEC. Potom sa vráťte rebríkom na schody a zbehnite nimi dole. Prejdite na koniec k dverám a vstúpte do miestnosti. V nej vylezte rebríkom hore, kde zabite dvoch nepriateľov a aktivujte panel, čím otvoríte bránu pre plošinu. Vráťte sa naspäť na plošinu, aktivujte panel a nechajte sa odviezť ďalej.

Kým sa budete viezť, na plošinách okolo vás sa budú objavovať nepriatelia. Pri mnohých sú výbušné debny, tak strieľajte radšej do nich a ich explózie zabijú vojakov. S niektorými si musíte poradiť sami, alebo sa len kryte za zábradlie vašej plošiny. Keď plošina zastane, tak z bezpečnej vzdialenosti odstreľte míny na stenách. Nad schodami sa objavia dvaja vojaci, ktorí na vás zhodia pár výbušných sudov. Zbavte sa ich, vybehnite hore schodmi a pokračujte k bráne, kde sú ďalší traja. Keď je po nich, otvorte si bránu a vstúpte. V animačke vyslobodíte Karinu.


4. Escape From Reservoir
Po vstupe vám Karina utečie. Tu sa len musíte dostať dole na dvor, kde je bugina. Prejdite po mostoch, na konci dole schodmi a cestou sa prebojujte cez hromadu nepriateľov. Keď ste dole, choďte za buginu, k stene, na ktorej sú nad vami, na plošine dvere, ktorými ste vstúpili (označené 2E). Popri stene choďte doprava a vo výklenku nájdete WEC. Potom nastúpte do buginy (E). Keď nastúpite sprava, ovládate guľomet a raketomet. Keď nastúpite zľava, tak ste za volantom a jazdíte. Vtedy môžete strieľať len z predného guľometu. Keď nastúpite za volant, objavia sa ďalší vojaci, tak ich zabite (buď z auta, alebo sami, ako chcete). Napokon autom prerazte plot (pri mieste, kde ste zbehli dole schodmi) a pokračujte po ceste.

Pokračujte až k zavretej bráne, ktorá vám bráni v prejazde. Je pri nej malá budova, do ktorej vstúpte. Pobite všetkých nepriateľov (z auta, alebo mimo neho). Vnútri vybehnite na poschodie a panelom otvorte bránu. Prejdite pár krokov na terasu a na krabiciach nájdete WEC. Môžete sa vrátiť do auta. Napadne vás nepriateľské auto, tak ho zničte. (Môžete po otvorení brány prejsť budovou úplne hore, preskočiť plot na kopec pri bráne, vylákať auto k vám a krytý za skalami ho môžete bezpečne zničiť granátometom). Keď ste tu hotový, pokračujte autom za bránu.

Postupujte až k naskladaným krabiciam, blokujúcim cestu. Pobite tu nepriateľov a vystúpte. Prejdite poza krabice. Tam vám cestu aj tak blokuje spadnutý strom pod mostom. Na moste sú nepriatelia. Vybehnite po kopci napravo, kryte sa poza skaly a prejdite až hore k mostu, kde pobite vojakov. Vstúpte na most a hneď sa bežte naspäť kryť za skaly, pretože na most dorazí vozidlo s vojakom. Zničte ho granátometom. Ak sa pod mostom pozriete za spadnutý strom, zbadáte WEC, no zatiaľ sa k nemu nemôžete dostať. Prejdite mostom na druhú stranu. Postupujte k budove a cestou zničte ďalšie vozidlo. V budove vás čaká pár vojakov, tak sa ich zbavte. Zatiaľ tam nič nerobte a vráťte sa z tejto strany pod most, kde si pri krabiciach, pred spadnutými stromami, vezmite WEC. Tam vás napadne ďalšie vozidlo, tak sa kryte za krabice. Potom sa vráťte do budovy a na poschodí aktivujte panel, čím otvoríte bránu.


5. Hot Pursuit
V animačke po otvorení brány prichádza Karina. Nastúpite k nej do vozidla. Ona riadi, takže vy sa staráte o zbrane. Samostatných vojakov môžete väčšinou ignorovať, starajte sa hlavne o nepriateľské vozidlá. Po chvíli dorazíte k mostu, na ktorom zničte auto. Zničte pár ďalších áut a nepriateľov až kým Karin nezastane. Zdochol motor, tak kým naštartuje, likvidujte nepriateľov. Teraz, keď sa nepohybujete, sa treba starať aj o vojačikov. Ste v miernom obkľúčení, tak ich likvidujte guľometom a buďte pripravený použiť rakety na prichádzajúce vozidlo. Keď konečne naštartuje, tak likvidujte nepriateľov a pripravte si rakety na auto na moste. Keď prejdete mostom, zastanete. Otočte sa a zničte tri ďalšie vozidlá. Odchádzate.


6. Communication Tower
Vydajte sa dole cestou ku komplexu. V ceste vám stojí asi 6 vojakov, tak ich pobite. To spustí poplach. Pokračujte cestou nahor k budove (k tej napravo nechoďte, má aktivovanú automatickú obranu), v ktorej pobite ďalších 6 vojakov. Vnútri si vezmite WEC a sniperku (vcelku sa hodí jej prvý upgrade WECom, získate na ňu tepelné zobrazovanie cieľov v sniperskom móde). Na stene použite panel, čím vypnete alarm.

Tým ste zároveň deaktivovali automatickú obranu, takže už môžete vstúpiť do komunikačnej budovy. Taktiež môžete využiť sniperku a zlikvidovať stráž na budove. Prv, než sa do nej vydáte, zostaňte ešte pri budove, v ktorej ste vypli alarm. Obíďte ju dookola, vybehnite na kopec a poza skaly sa dostaňte k jej zadnej časti. Tam pri stene je WEC.

Potom vstúpte do komunikačnej budovy. Buď zľava (vybehnite po šikmej stene), alebo sprava (preskočte múrik). Prejdite k počítaču. Kúsok od neho sú krabice, za ktorými je munícia a WEC. Potom pri počítači aktivujte zelený panel. To otvorí dvere do vnútra budovy. Vybehne z nich hromada nepriateľov, tak sa o nich postarajte. Keď vybiehajú, dobrú paseku narobí granát. Keď je kľud, vstúpte do budovy.

Vnútri pobite všetkých nepriateľov a schodíkmi vybehnite k výťahu. Vyvezte sa vyššie, zabite dvoch nepriateľov a prejdite do miestnosti oproti.


7. Generator Room
Uzavreli ste sa s Karin v budove, pretože ste obkľúčení. Vráťte sa kúsok naspäť a postrieľajte vojakov pod vami. Privolajte si výťah a zvezte sa dole. Pobite ďalších nepriateľov. Pri schodoch je otvorená šachta, tak do nej vlezte rebríkom. Dole pobite najbližších nepriateľov. Potom sa dajte doprava (keď ste čelom k skleným oknám). Tam medzi dvoma generátormi je v stene otvorená ventilačná šachta. Prejdite ňou, zlezte dole rebríkom, zohnite sa a prelezte šachtou. Na konci si zoberte WEC. Vráťte sa hore rebríkom naspäť do chodby, kam ste zliezli z horného podlažia. Pobite zvyšných nepriateľov na tomto podlaží.

Zo strednej miestnosti prejdite do chodby s počítačmi. Sú tam dvere, ktoré si môžete otvoriť a za nimi máte muníciu. Prejdite k poslednému počítaču s aktívnym monitorom. Privolajte si ním výťah. Prejdite strednou časťou k privolanému výťahu a cestou sa zbavte dvoch ďalších vojakov. Zvezte sa dole výťahom.

Dole pobite hromadu nepriateľov. Prejdite do strednej časti, odkiaľ vedie dvojo schodov. Najprv zbehnite pár schodami naľavo a prejdite na koniec chodby. Tam máte na plošine WEC a muníciu. Vráťte sa do strednej časti a zbehnite druhými schodmi dole ku generátorom. Tam zájdite na opačný koniec, pod výťah, ktorým ste prišli. Tam je munícia a ďalšie WEC. Potom aktivujte zelené panely na troch generátoroch. Vráťte sa do výťahu a vyvezte sa ním naspäť hore. Hore vás čakajú noví nepriatelia, tak sa ich zbavte. Vráťte sa k rebríku, ktorým ste sem prišli od Kariny. Vyskočte naň a vylezte hore.


8. Cross Roads
Zbehnite dole do údolia k vatre a zabite troch nepriateľov. Vezmite si od nich plazmovú pušku. Zabite ňou vojaka na neďalekej veži. Vybehnite na vežu, kde máte muníciu a WEC. Od veže pokračujte k horiacemu vozidlu, pri ktorom zabite ďalších troch vojakov.

Odtiaľ vyjdite hore kopcom ku komplexu nad vami. Uvidíte ako pristane a odletí vznášadlo. Čaká vás tam dosť nepriateľov s plazmovými puškami. Pod plotom povyskakujte po skalách nahor. Nad skalami je diera v plote, ktorou môžete vstúpiť. Hneď sa kryte a pobite nepriateľov. Oproti diere v plote je niekoľko horiacich objektov a za nimi schody. Napravo pri schodoch sú krabice, za ktorými je WEC. Zájdite hore, k dverám naľavo. Keď sa k nim priblížite, spustí sa alarm, dvere sa otvoria a vybehnú dvaja vojaci. Keď ich zabijete, vstúpte dnu.

Po vstupe zabite ďalších dvoch vojakov. Prejdite dole a keď vyjdete za krabice, zlezte po rebríku kúsok nižšie. Tam máte v jednom výklenku ďalšie WEC. Pobite nepriateľov a vybehnite po schodoch na plošinu, po ktorej prejdite na druhú stranu haly, kde opäť zbehnite schodmi dole. Na druhej strane prejdite na opačný koniec, kde máte dva batohy s muníciou. Pri nich prejdite pomedzi krabice za Karinou. Spoločne naskočíte na vlak.


9. Train
Ak potrebujete, máte pri sebe batoh munície. Vyjdite von a pobite vojakov na vagóne pred vami. Využite výbušný sud. Prejdite na strechu ďalšieho vagóna, kde zabite dvoch vojakov. Jeden z nich má raketomet. Zbehnite schodmi do tohto vozňa a zabite ďalších dvoch nepriateľov. Vo vozni je nad krabicou WEC. Prejdite zboku vonku a na strechu ďalšieho vozňa. Čakajú vás tam ďalší nepriatelia. Z nej zase vlezte schodmi do vozňa a zboku prejdite na ďalší vagón. Tam sa kryte za krabice a spoza nich pozabíjajte vojakov vybiehajúcich z vozňa. Než doň vstúpite, zbehnite nižšie po bočných rampách tohto vozňa. Pod ním nájdete WEC. Potom vstúpte do vozňa pred vami a hneď napravo povyskakujte po krabiciach na strechu vozňa. Tam je pred krabicou tretie WEC.

Prebojujte sa cez vagón s nepriateľmi do vozňa za ním. Tam vybehnite po schodoch na strechu. Z nej zastreľte troch vojakov na vagóne pod vami. Potom naň zoskočte po krabiciach. Dobehnite k delu a použite ho (E). Zostreľte ním vznášadlo. Priletí ďalšie, ktoré preletí za vás, kam nedostrelíte a vysadí pár vojakov. Môžete do neho strieľať cestou k vám a aj po odlete a zničiť ho. Potom vystúpte z dela a zničte výsadok – pár vojakov. Opäť nastúpte do dela a zničte ďalšie vznášadlo. Po ňom priletí ďalšie s výsadkom. Takže von z dela a strieľať. Toto opakujte, pokým nezničíte všetky vznášadlá. Posledné sa zrúti do dráhy vlaku, ktorý sa následne vykoľají.


10. Path To Anvil
Prejdite troskami a cestou si vezmite život a WEC. Za troskami postupujte dole kopcom, smerom doľava a pobite šiestich nepriateľov. Obďaleč napravo je veža, na ktorej je automatické delo. Môžete streliť do stĺpu veže a zničiť ju tak celú. Tam až za chvíľu. Naľavo je poklop, na ktorom aktivujte zelený panel. Vylezte hore a vlezte dnu po rebríku. V miestnosti si všimnite otvorenú ventilačnú šachtu. Prelezte ňou do susednej miestnosti. Tam máte batoh s muníciou a WEC. Na stene je panel, ktorý keď aktivujete, otvoria sa dvere, ale zároveň sa spustí alarm a vybehnú dvaja vojaci s raketometmi. Takže jeho aktivácia je len na vás. Vráťte sa naspäť na povrch.

Postupujte ďalej dole kopcom. Ak ste vežičku nezničili už predtým, tak to spravte teraz. Poniže vás čaká hromada nepriateľov. Prebojujte sa a postupujte stále nadol, smerom doprava. Tam vám v ceste stojí niekoľko nádrží s plynom, ktorý sa uvoľní, keď sa k nim priblížite. Takže do nich radšej streľte z bezpečnej vzdialenosti. Prejdite k ďalšiemu bunkru a tak, ako ten predtým, aj tento si otvorte aktiváciou panelu. Vlezte do neho a zabite troch nepriateľov. Prejdite do susednej miestnosti a zbavte sa ďalších troch. Tam vlezte do ventilačky. Na rázcestí sa dajte najprv doľava a na konci si vezmite WEC. Potom pokračujte opačnou stranou. Vyleziete pri batohoch s muníciou. Aktivujte tu panel na stene, čo otvorí dvere vedúce priamo k rebríku. Vráťte sa ním na povrch.

Vráťte sa naspäť, pomedzi sudy s plynom a choďte po okraji zrázu, až k skalám, za ktorými uvidíte dole ďalšiu vežičku s automatickým delom. Rozstrieľajte jej podporný stĺp, aby spadla. Potom k nej dole pozoskakujte po skalách. Odtiaľ postupujte dole kopcom cez hromadu nepriateľov až k dverám v obrovskej stene. Sú zamknuté, takže ich musíte otvoriť. Cestou dole ste šli okolo ďalšieho bunkra, no predtým bol zatvorený. Otočte sa a zájdite k nemu, je na ľavej strane. Teraz je panel aktivovaný, tak ho použite a otvorte poklop bunkra. Vlezte dnu. Zabite troch nepriateľov, prejdite do ďalšej miestnosti a zabite ďalšieho s raketometom. Máte tu batohy s muníciou. Aktivujte zelený panel, čo odomkne dvere do komplexu vonku. Na terase nad vami sa objaví šesť vojakov, tak sa ich zbavte. Môžete k nim vyskočiť po veci, čo po nich zostali (na stôl, na monitor a na zábradlie). Potom sa vráťte rebríkom naspäť na povrch. Vonku zabite ďalších štyroch nepriateľov. Už len zájdite k dverám, ktoré boli predtým zavreté a vstúpte dovnútra.


11. Anvil Courtyard
Rovno pred vami uvidíte nad generátormi WEC, tak si ho vezmite. Prejdite von chodbou naľavo. Vonku pobite vojakov a droidov (na tých sa mi zdá lepší Buldog, než Plazma Gun). Vonku, ešte než zbehnete od dverí, ktorými ste vošli, úplne dole, choďte naľavo k zábradliu. Za ním zbadáte druhé WEC, tak si ho vezmite. Prebojujte sa celým nádvorím, na ktorom ste, až na koniec, kde vylezte hore po rebríku. Vstúpte do miestnosti a na jej konci aktivujte zelený panel. Otvoria sa vám dvere.

Prejdite nimi a zlezte dole rebríkom. Dole len prebehnite na druhú stranu a vstúpte do podzemia. V chodbe uvidíte za mrežami, v šachte pred sebou WEC. Prejdite chodbou naľavo a za ňou hneď doprava. Tam sú dve šachty, jedna otvorená, tak ňou vlezte do ventilačky a vezmite si WEC. Potom sa prestrieľajte na druhú stranu, kde vyjdete na ďalšie nádvorie. Ním sa prebojujte na jeho koniec, kde opäť vylezte po rebríku nahor. V miestnosti vás čaká vojak a balík munície. Na konci miestnosti použite panel na otvorenie dvier. Prejdite nimi a zlezte dole rebríkom.

Prebojujte sa nádvorím do ďalšieho vstupu do podzemia. Dole je rovno oproti vám otvorená ventilačka. V nej máte batohy s muníciou. Inak sa prestrieľajte na druhú stranu a opäť na nádvorí, ktorým sa prebojujte na jeho koniec k rebríku. Vylezte hore a vstúpte do miestnosti. Vyskočte na okno a prejdite ním von. Zoskočte dole na havarované vznášadlo a po ňom zídite na cestu k vozidlu.

Postavte sa pred vozidlo a nastúpte (E). Ak by ste sa pokúšali nastúpiť zboku, tak len naskočíte ako strelci. Vyrazte s vozidlom vpred. Máte k dispozícii granátomet na streche, tak ním likvidujte nepriateľov na malých vozidlách. Keď ich zničíte, dostanete správu, že brána je otvorená. Zájdite teda k vstupu (budova oproti stromu, ktorý je uprostred cesty). Ešte z vozidla môžete zlikvidovať vojakov pri vstupe. Potom vystúpte a vojdite do budovy.


12. Inside the Anvil
Vstúpte do miestnosti, kde postrieľajte hromadu nepriateľov. Preskočte zábradlie a skočte dole, úplne na spodok. Tam vlezte do ventilačky, v ktorej vylezte hore rebríkom. Na balkóne zabite nepriateľov a otvorte si panelom dvere. Prejdite na balkón, kde je WEC. Vráťte sa na predošlý balkón a rebríkom úplne dole. Keď sa vrátite z ventilačky von, do vstupnej miestnosti, tak rovno oproti vám je krátky rebrík. Vylezte po ňom a ste na plošine, kde ste boli hneď na začiatku levelu.

Vybehnite hore schodmi a naľavo si panelom otvorte dvere. Prejdite chodbou a otvorte si ďalšie dvere. Za nimi vás čaká ďalší boj. Pred tunelom je rebrík, po ktorom keď vyleziete, dostanete sa na balkón v susednej miestnosti, odkiaľ môžete zlikvidovať pár nepriateľov. Vráťte sa dole rebríkom a prejdite tunelom do tej susednej miestnosti, kde dorazte ostatných nepriateľov. Naľavo vstúpte do miestnosti, v ktorej vlezte do ventilačky. V nej vylezte rebríkom hore a vezmite si WEC. Vráťte sa dole, vyjdite z ventilačky a opustite halu ďalším tunelom.

Za ním v malej miestnosti pobite všetkých nepriateľov. Sú tu dve ventilačky. Jedna oproti a jedna naľavo. Tá oproti vás dovedie k batohom s muníciou. Potom vstúpte do tej naľavo a vylezte hore rebríkom. Hore ste na rázcestí. Napravo sú ďalší bojujúci vojaci (úplne na konci budete nad miestnosťou, do ktorej pôjdete zdola, takže si ju odtiaľto môžete trocha vyčistiť). Choďte naľavo a nájdete tretie WEC. Potom sa vráťte dole, von z ventilačky a pokračujte tunelom pred vami.

V miestnosti za ním pobite všetkých nepriateľov. Na konci je tunel a rebrík. Keď vyleziete hore, nájdete pár batohov s muníciou. Inak pokračujte tunelom do ďalšej miestnosti, v ktorej pobite nepriateľov. Odtiaľ prejdite tunelom do ďalšej miestnosti, v ktorej bojujte. Tu máte oproti tunelu, ktorým ste vošli, v stene ventilačku, ktorou sa dostanete do miestnosti s batohmi s muníciou. Inak vstúpte do ďalšieho tunelu. Našťastie je posledný a čakajú vás v ňom batohy s muníciou. Za ním len dojdite k výťahu, privolajte si ho aktiváciou zeleného panelu a nastúpte doň.


13. Drop Ship
Zajali vás a prevážajú vás, no niekto vás oslobodil. Unikáte na vznášadle, no druhé vás napadne. Hneď ako získate kontrolu, tak choďte na bok lode, odkiaľ máte výhľad na druhú loď. Tá po vás bude strieľať rakety. Všetky ich zostreľujte – najlepšie brokovnicou, alebo buldogom. Je okolo tridsať, takže sa chvíľu zdržíte. Potom im zrejme dojdú rakety, tak začnú páliť delami. Zničte obe delá na nepriateľskej lodi. Môžete sa kryť za rampu, ich strely nepoškodzujú vašu loď, tak ako rakety. Keď zničíte obe delá, tak otvoria bočný kryt. Postrieľajte najbližších nepriateľov a prejdite po ňom na nepriateľskú loď. Prebojujte sa cez všetkých nepriateľov do jej najvrchnejšej časti, kde nastúpte na výťah, ktorým sa vyvezte hore, do kajút.

Po vstupe máte päť ciest. Veľké schodisko je uzavreté silovým poľom. Napravo aj naľavo sú schody, ktoré tiež vedú k uzavretým dverám. Takže pokračujte chodbami, obe sa spájajú. Pokračujte stále vpred, prebojúvajúc sa cez nepriateľov. Na konci máte dvoje schodísk. Oboje vedú na začiatok (tam boli predtým uzavreté). Najprv choďte jednými hore a vezmite si WEC. Vráťte sa a prejdite druhými, kde máte ďalšie WEC a batoh munície. Potom sa už len týmto tunelom vráťte na začiatok, kde vás čaká poriadna hromada nepriateľov. Keď ich všetkých zvládnete, vybehnite veľkým schodiskom, ktoré predtým blokovalo silové pole. Hore zabite ešte posledných päť vojakov a vstúpte do únikového modulu.


14. Desert Thunder
Poniže miesta vášho núdzového pristátia dorazia štyria vojaci, tak sa ich zbavte. Napravo máte za skalou batoh s muníciou. Potom môžete nasadnúť na ich motorku a pokračovať v ceste. Guľomet na motorkách sa mi nezdá príliš dobrý, radšej som pri boji zosadal. Po kúsku jazdy máte napravo ďalších dvoch vojakov a muníciu. Potom choďte na koniec údolia, kde je väčšia skupina nepriateľov. Prejdite napravo pomedzi ich zátarasy k ďalšej motorke.

Od motorky prejdite kúsok ďalej a pred kamenným oblúkom zabite dvoch vojakov. Vylezte zľava na oblúk a hore na skale nájdete WEC. Môžete odtiaľ dostať pár vojakov v údolí pod vami. Inak sa vráťte dole, prejdite popod kamenný oblúk a do údolia, kde zlikvidujte nepriateľov. Dole vybehnite po schodoch k budove. Na jej terase máte muníciu a WEC. Keď budete na terase, dorazí skupina vojakov, tak sa o nich postarajte, máte tu dobré krytie. Po boji prejdite otvorenou bránou, ktorou sem prišli oni.

Zahnite napravo a vyjdite do kopca. Hore ste na rázcestí. Naľavo po rovinke sa dostanete k budove s automatickou obranou. Takže choďte napravo do kopca. Zabite štyroch nepriateľov a vstúpte do budovy. Použite v nej panel na počítači, čo otvorí dvere do dolnej, chránenej budovy. Napadnú vás ďalší traja vojaci. Vyjdite von a než pôjdete preč, vybehnite ešte po schodoch na strechu budovy, kde je munícia a WEC. Potom sa vráťte dole, až k bráne, cez ktorú ste prechádzali. Tam choďte na koniec cesty k budove. Použite panel a otvoria sa vám dvere. Vstúpte a vyvezte sa hore výťahom.

Pod schodmi máte muníciu. Dvere pri schodoch zatiaľ ignorujte. Vybehnite hore schodmi, zabite troch vojakov a použite panel na počítači. Tým ste deaktivovali automatickú obranu. Dobehnú ďalší dvaja vojaci. Vráťte sa dole schodmi a prejdite dverami pri nich. Vonku zabite ďalších nepriateľov a smerujte doľava. Tam popri batohu s muníciou prejdite cez otvorenú bránu.


15. Rush to the Dam
Prebojujte sa údolím až k bráne, ktorou vstúpte do komplexu. Tu vás čaká hromada nepriateľov v celom komplexe. Najprv prebehnite po schodoch napravo, cez mini mostík na druhú stranu. Tam máte muníciu a za stĺpom naľavo WEC. Vráťte sa na začiatok, pred bránu a pokračujte naľavo, popri budove za plot a na cestu. Tam zabite nepriateľov a pokračujte po ceste vpred. Napravo budete mať malú budovu s otvorenými dverami. Tadiaľ budete pokračovať, no zatiaľ zájdite na koniec oblasti. Tam je naľavo slepá ulička, na ktorej konci nájdete WEC. Potom sa vráťte k malej, otvorenej budove a vstúpte do nej a rebríkom vlezte do podzemia.

Prejdite tunelom, zabite pár nepriateľov a na konci vylezte hore rebríkom. Nastúpte na výťah, aktivujte ho a vyvezte sa hore. Vyjdite von a zabite dvoch vojakov. Napravo vylezte rebríkom hore. Keď vyleziete, naľavo si vezmite WEC. Napravo prejdite na koniec plošiny a cestou zabite štyroch vojakov. Na jej konci zlezte dole rebríkom, prejdite krátky úsek a druhým rebríkom vylezte opäť hore, na susednú plošinu. Napravo máte batohy s muníciou, naľavo prejdite po moste a zabite štyroch vojakov. Za nimi vstúpte do veľkej brány.


16. Last Run
V tomto leveli len postupujte jedinou možnou cestou a prebojúvajte sa cez hromadu nepriateľov. Keď dobehnete do miestnosti, kde máte batoh s muníciou, spustí sa poplach a uzavrú sa dvere. Zlikvidujte vojakov nad vami a ďalších, ktorí prídu z chodby. Prejdite tou chodbou na koniec a likvidujte ďalších vojakov. Na konci pred zavretou bránou vybehnite hore schodmi napravo. Tam aktivujte červený panel, čo vypne alarm a otvorí vám bránu. Vráťte sa dole schodmi, prejdite bránou a dobehnite na koniec do dverí.


17. Stockton´s Last Stand
Čaká vás súboj s bossom, plukovníkom Stocktonom. Útočí na vás dvoma spôsobmi. Používa svoj laser, čomu sa dá celkom ľahko vyhnúť. Pokiaľ je na rovnakej úrovni ako vy, stačí sa zohnúť a netrafí vás. Pokiaľ strieľa z vyššieho miesta, než ste vy, tak vás šikmý lúč zasiahne, aj keď ste zohnutý. Druhý jeho útok sú výbušné strely, ktorým sa ťažko vyhýba, no nepoužíva ich našťastie často. Na nižšej plošine máte nejaký stroj v tvare gule, ktorý vám dopĺňa muníciu zbrane, ktorú máte práve v rukách, takže sa zdržujte v jeho blízkosti (dopĺňa tiež energiu do oživovača – Healing Toolsu). Osobne som na neho používal Buldoga, pre rýchlu kadenciu. Po obvode miestnosti je sedem generátorov. Vždy keď Stocktonovi odoberiete jeho život, tak k jednému z nich zájde a doplní si ho. Keď má Stockton život, tak sú na generátoroch silové polia, no pokiaľ si ide život doplniť, tak sa polia na všetkých vypnú. To využite a ničte generátory – strieľajte do nich, kým nevybuchnú. Kým si doplní život, môžete zničiť dva, až tri generátory. Potom s ním opäť bojujte a odoberte mu život, aby si ho šiel znova doplniť, čo využite na ďalšie ničenie generátorov. Toto opakujte, pokým nezničíte všetky generátory. Keď sú všetky zničené, nemá si kde doplniť život a potom ho stačí zabiť už len raz a naposledy. Jeho zabitím končíte level.


18. Shroud Revealed
Tu máte len jedinú zbraň. Je to poriadne silné delo, ktoré spotrebuváva energiu. Tú si dopĺňate v generátoroch rozmiestnených po leveli. Tie vám tiež dopĺňajú život. Zabite pár nepriateľov, prejdite dverami a tam máte prvý generátor, ktorým si doplňte energiu. Prejdite naľavo do výťahu a vyvezte sa hore. Pobite nepriateľov, no nechoďte oproti, je tam automatická obrana. Choďte napravo do dverí, ktoré si otvorte zeleným panelom. Vnútri pobite pár nepriateľov a použite zelený panel, ktorý deaktivuje automatickú obranu. Máte tu aj generátor. Vráťte sa do predošlej miestnosti a teraz už pokojne prejdite dverami oproti. Zbavte sa pár ďalších nepriateľov a dole, pod schodami použite červený panel, aby ste vypli alarm. Potom použite zelený panel pri dverách na ich otvorenie a prejdite. Pobite nepriateľov v miestnosti. Naľavo od vchodu máte generátor. Potom prejdite na opačnú stranu, kde sa vyvezte hore výťahom. Hore prejdite k dverám, ktoré si otvorte zeleným panelom.

V miestnosti za nimi zabite pár vojakov, použite generátor, ak treba a prejdite do susednej miestnosti, kde zabite ďalších troch. Tam sa vyvezte výťahom nahor. Hore zabite šesť nepriateľov a zbehnite dole schodmi, kde máte generátor. Prejdite cez dvere a halou so šiestimi vojakmi. Na jej konci prejdite dverami. Prejdite ďalšími dverami k poslednému bossovi.

Je v strede miestnosti. V miestnosti sú ďalší štyria nepriatelia, ktorí sa energetickými lúčmi spájajú s bosskyňou. Tým ju napĺňajú energiou, ktorá po chvíli okolo nej vytvorí energetické pole, cez ktoré ju nemôžete zasiahnuť. To pole sa ešte chvíľu napĺňa a potom exploduje. Zasiahne všetko naokolo, takže sa skrývajte za stĺpmi. Máte tu inak aj štyri generátory na energiu do zbrane a život. Musíte sa zbaviť tých štyroch vrahov. Sú zneviditeľnení a hoci ich aj mihotavo vidíte, nemôžete ich zraniť, pokiaľ sa neodmaskujú. Jednoducho strieľajte na bossku a oni vás budú po jednom napádať. Buďte pripravený, priblížia sa k vám zamaskovaní, na chvíľu sa odmaskujú, keď na vás skočia s mečom a potom sa zase zamaskujú. Tú odmaskovanú chvíľu využite na ich likvidáciu. Keď sa zbavíte všetkých štyroch, likvidujte Bossku. Vtedy na vás bude útočiť energetickými výbojmi. Uvidíte, keď sa budú nabíjať, tak máte pár sekúnd na uhnutie, alebo skrytie sa za stĺp. Keď jej odoberiete časť života, tak pribehnú ďalší štyria nepriatelia. Zbavte sa ich rovnako, ako tých predošlých. Keď je po nich, tak opäť útočte na bossa, až kým nezvíťazíte.